< >

Gwansanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Llysrieni

Dyma’r holl wybodaeth sydd arnoch ynglŷn â mabwysiadu gan bartner y rhiant

Rhieni Genedigol

Gwybodaeth i rieni neu berthnasau plentyn sy'n cael ei fabwysiadu.