Amdanom Ni

Meddwl mabwysiadu?Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yma i’ch helpu bob cam o’r ffordd.

Mae mwy a mwy o blant yng ngofal awdurdodau lleol ac ni allant ddychwelyd at eu rhieni genedigol.Mae angen teulu parhaol, cariadus ar y plant yma, er mwyn iddyn nhw gael sefydlogrwydd a chyfle i ffynnu a chyrraedd eu llawn botensial.

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng timau mabwysiadu’r awdurdod lleol yn Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.Nod y Gwasanaeth yw gwneud y broses fabwysiadu yn fwy effeithlon ac effeithiol drwy ehangu’r ffynhonnell o fabwysiadwyr ar gyfer y plant yng Ngogledd Cymru.

Lawrlwytho

Datganiad o ddiben (Medi 2020)