Covid-19

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gallu parhau i gefnogi a chadw ein plant a’n teuluoedd yn ddiogel.

Er fod y rhain yn amseroedd anarferol i bawb, rydym yma o hyd i unrhyw rai sydd ar fîn cychwyn neu wedi cychwyn ar eu taith mabwysiadu trwy ffôn, e-bost neu ein ffurflen ymholiadau ar y wefan.

Efallai y bydd pethau’n cael eu rheoli’n wahanol ac yn cymeryd hirach yn ystod y cyfnod hwn, ond hoffem glywed gennych yr un fath.

Rhadffôn: 0800 085 0774
Llinell Uniongyrchol: 01978 295311